<kbd id="ogzar5aa"></kbd><address id="ff4xkjj8"><style id="pa9bcq3m"></style></address><button id="n5iomn1k"></button>

     Logo

     在推特上关注我们

     长期日期

     2019-20学期和假期

     秋季学期2019 Tuesday 3rd September (for Years 7 & 12 only) Wednesday 4th September (whole school) - Friday 20th December (Term ends at 12.45pm) 半学期
     周一10月28日 - 周五11月1日
     春季学期2020 周一2020年1月6日 - 周五4月3日(24:45时期间结束) 半学期
     周一17日 - 周五2月21日
     夏季学期2020 4月20日周一 - 周五7月17日(24:45时期间结束) 半学期
     周一25日 - 周五5月29日
     银行假日
     周五5月8日

     插图天(节假日小学生)2019-20

     秋季学期2019
     周一9月2日
     周五9月20日
     春季学期2020   周一2月24日
     夏季学期2020   周四7月2日

     事件2019-20

     秋季学期2019                                              创始人的一天
     周二12月17日
     春季学期2020    
     夏季学期2020  

     2020-21学期和假期

     秋季学期2020 Friday 4th September (for Years 7 & 12 only) Monday 7th September (whole school) - Friday 18th December (Term ends at 12.45pm) 半学期
     周一10月26日 - 周五10月30日
     春季学期2021 周一2021年1月4日 - 周四4月1日(以24:45任期结束) 半学期
     周一15日 - 周五2月19日
     夏季学期2021 周一4月19日 - 周三7月21日(24:45时期间结束) 半学期
     周一5月31日 - 4日星期五bet9九州体育月
     银行假日
     周一五月三日

     插图天(节假日小学生)2020-21

     秋季学期2020
     周四9月3日
     周五9月25日
     周一11月2日
     春季学期2021  
     夏季学期2021   周五7月9日

     2020-21事件

     秋季学期2020                                              创始人的一天
     周二12月15日
     春季学期2021    
     夏季学期2021  

     学校每天定时

     小学生形式房   08.30
     注册   08.35
     组装/导师时间   08.45-09.00
     第一课   09.05-10.05
     教训2   10.10-11.10
     间隔   11.10 - 11.25
     第3课   11.30 - 12.30
     午餐   12.30 - 13.25
     第4课(登记时)   13.30-14.30
     第五课   14.35-15.35

     Background

       <kbd id="nc9n64vm"></kbd><address id="04dcsd8h"><style id="xqzge673"></style></address><button id="9s3us6c0"></button>